Landstinget i Östergötland

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping/Motala

Barn

Information för vårdgivare


Vi erbjuder modern barnsjukvård för barnets och familjens bästa!

Verksamheten omfattar allt från intensivvård av för tidigt födda barn till vård och behandling av barn och ungdomar med olika slags sjukdomar.
Vi har lasarettsansluten hemsjukvård för vissa barn, barn-LAH.
Inom kliniken finns även tillgång till lekterapi, skola, dietist och sjukgymnastik för barn.

Patientinformation om sjukhuset finns på 1177.se

 Adress

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

 
E-post: BarnUsBkc@regionostergotland.se
E-postadressen är endast
avsedd för leverantörer och
myndigheter.
Patienter hänvisas av säkerhetsskäl till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

 

Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet
ISO 9001 och miljöledningssystemet
ISO 14001

ISO-logotype