Region Östergötland

Deltagande forskargrupper

Denna studie är en s.k. dubbelblind, randomiserad och placebo kontrollerad studie. Detta innebär att aktiva substanser (omega-3 fetter och mjölksyrebakterier) måste jämföras tillsammans, mot varandra och mot inaktiv substans på ett systematiskt sätt utan att någon av de inblandande forskarna är medveten om vad modern/barnet får.

Statistiska beräkningar visar att vi behöver 480 mammor/barn för att resultatet ska vara tillförlitligt. Studien är ett samarbete mellan barnklinikerna i Sydöstra sjukvårdsregionen (Linköping, Norrköping och Jönköping).