Region Östergötland

Linköping/Motala


Projektledare

 

Karel Duchén är docent i Pediatrik vid Linköpings Hälsouniversitet. Han arbetar också sedan många år vid Barn och ungdomssjukhuset, Linköpings Universitetssjukhus som barnallergolog. Han har i många år forskat kring omega-3 fettsyrornas betydelse för allergiutvecklingen hos barnen under de första levnadsåren. Han har handlett Kristina Warstedt och Catrin Furuhjelm i deras avhandlingsarbete kring kosttillskott 

Maria Jenmalm är professor i experimentell allergologi med många års erfarenhet av forskning om mammans immunsvar under graviditeten och barns utveckling av immunsvar och allergier. Marias forskning har visat att den mikrobiella miljön och mammans immunsvar under graviditeten kan påverka barnets allergiutveckling och immunologiska utmognad. Hon har handlett Thomas Abrahamsson i hans avhandlingsarbete om probiotika som allergiprevention och handleder doktoranden Anna Forsberg som studerar immunreglerande effekter av probiotikabehandling till mor och barn. Maria är även programansvarig for utbildningarna i medicinsk biologi på kandidat- och masternivå vid Linköpings Universitet.
Marias hemsida på universitetet

 

 

Linköping

 

Ulrika Wikner, Kicki Helander och Erika Hallberg är forskningssjuksköterskor på Allergicentrum och har i många år arbetat med barn med allergiska sjukdomar.

 

Ammi Fornander är leg. biomedicinsk analytiker med många års erfarenhet av laboratoriearbete rörande forskning inom barnallergiområdet. Hon arbetar på barnklinikens forskningslaboratorium som är lokaliserat till avdelningen för klinisk experimentell forskning.

 

Anna Forsberg är doktorand med en magister examen i Medicinsk Biologi. Hennes avhandling handlar om immunsystemet och allergiutveckling under barndomen och hur det påverkas av moderns immunitet via epigenetiska mekanismer och mikrobiell exponering.

 

Lennart Nilsson är barnläkare och docent, specialist inom barnallergologi och ansvarig för forskningen som bedrivs vid Allergicentrum på Universitetssjukhuset i Linköping. Han forskar främst om samband mellan allergisk sjukdom och miljöfaktorer och har ett flertal projekt tillsammans med Karel Duchen, Maria Jenmalm, Tomas Abrahamsson och Mikael Benson. Han bedriver också forskningsprojekt med sk allergivaccinationer.
 
Lennart är sekreterare i Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi.

 

Thomas Abrahamsson är barnläkare och nyföddhetsläkare på Barn- och Ungdomssjukhuset i Linköping. I sin avhandling studerade han om tillskott av Lactobacillus reuteri till mamman under graviditeten och till barnet första levnadsåret minskade risken för allergisk sjukdom hos spädbarn och vilka mekanismerna var bakom detta. Han har även studerat om tarmflorans variationsrikedom har betydelse för allergiutveckling hos spädbarn