Region Östergötland

Hur tar vi blodprover?

Vi tar blodprover från mor och barn. Första provet på modern är vid första besöket strax innan 20.e graviditetsveckan, vid graviditetsvecka 32 samt första veckan efter nedkomsten. På modern tar vi 3 rör a 9 ml och ett rör på 2 ml.
 
På barnet tar vi ett prov från moderkakans navelsträng vid nedkomsten, vid 3, 6, 12 och 24 månaders ålder. I samband med provtagningen 3-24 månader tar vi 2 rör på 5 ml.
  
För att underlätta provtagningen hos barnen använder vi oss av s.k. EMLA salva, ett bedövningsmedel som man kan lägga på huden 1,5 timmar före provtagning. Salvan bedövar huden så effektivt att barnet inte behöver känna någon smärta.

Konstakta forskningssjuksköterskan vid behov.
 
 
 
Salvan läggs på huden vid armvecken, därefter lägger man på en plastfilm för att hålla salvan på plats. Detta gör med fördel hemma innan ni åker till kotrollbesöket så salvan hinner verka inför provtagningen.