Region Östergötland

Hur gör jag om jag vill delta?

För att kunna delta i studien behöver båda vårdnadshavarna skriva under en blankett där ni skriftligen intygar att ni vill delta i forskningsstudien. Ni godkänner också att vi får hantera personuppgifter om er och ert barn samt att ni är medvetna om att ni när som helst utan att uppge orsak kan avsluta ert deltagande.

Efter att ni har kontaktat studiesjuksköterskan och fått svar på eventuella frågor samt bokat en tid för första besöket ber vi er att skriva ut denna blankett, fylla i den och ta med till respektive mottagning.

 

Information samt blankett att fylla i
 

För att kunna öppna blanketten behöver du Adobe Acrobat Reader. Om du inte redan har programmet på din dator kan du ladda ner det gratis här.