Region Östergötland

Hur tar vi avföringsprover?

Vi kommer att lämna ut provtagningsmaterial för avföringsprover. På modern tas dessa prover före graviditetsvecka 20 och dag 1-7 efter barnets nedkomst. Lägg toalettpapper i toalettstolen i samband med toalettbesök. Det räcker med ett par skopor av innehåll i provtagningsröret. Se bild!
 
På barnet tas avföringsprov dag 5-7 efter födelsen, vid 1, 3 12 och 24 månaders ålder. Man skrapar lite av blöjinnehållet i provtagningsröret med hjälp av den medföljande lilla skopan.

Kontakta forskningssjuksköterskan vid behov.