Region Östergötland

Hur tar vi bröstmjölksprover?

Bröstmjölksprover tas med hjälp av en handpump. Sammansättningen av de olika komponenterna i bröstmjölk är annorlunda beroende på vilken portion av bröstmjölken under en amningsepisod som analyseras. Det tar någon minut innan sugreflexen leder till att innehållet i bröstet töms ut. Den första portionen är den mjölken som har lagrats i mjölkgångarna. Denna portion innehåller förhållandevis mer protein än fett. Det tar ytterligare några minuter innan bröstkörteln börjar producera mer fettrik mjölk. Innehållet av komponenter i bröstmjölken varierar även från morgonen till kvällen.
 
Av denna anledning är det viktigt att bröstmjölksprover tas på samma sätt och vid ungefär samma tidpunkt varje dag för att kunna göra jämförelser. Du kommer att få en mekanisk bröstmjölkspump för att ordna provet.

Kontakta forskningssjuksköterskan vid behov.


 
Mjölkprovet tas med handpump, 2-3 minuter efter att barnet har diat på bröstet, andra måltiden på dagen, 10-20 ml per tillfälle.
 
Märk provet (rör med gul kork) med det tillfälle vid vilket provet togs (inom 1 vecka efter förlossningen samt vid 1, 2 och 3 månaders ålder).