Region Östergötland

På nyföddhetsavdelningen

Det finns olika anledningar till varför nyfödda barn får komma till nyföddhetsavdelningen. En vanlig orsak är att barn födds tidigare än beräknad och behöver tid på sig att anpassa sig till livet utanför. Beroende på när barnet föds i relation till den beräknade nedkomsten, kan vistelsen på nyföddhetsavdelningen vara från ett par dagar till några veckor.

Om ditt barn är för stor/lång eller för kort/lätt i förhållande till graviditetslängd, eller om ditt barn är född före graviditetsvecka 33 + 0, kommer vi inte att kunna använda de data vi får från Er i våra beräkningar. Om ni dock önskar fortsätta att få en klinisk uppföljning av barnen, kommer vi att följa barnen kliniskt.

Om ditt barn är född efter graviditetsvecka 33 + 0, kommer den ansvariga sjuksköterskan att kontakta studiens forskningssjuksköterska. Forskningssjuksköterskan kommer att hälsa på dig på avdelningen inom 1 vecka och tillsammans genomför ni det som skall göras vid besök 3, d.v.s. genomgång av allergiformulär, blodprov och bröstmjölksprov från modern (dag 2-5), avföringsprov från barnet (dag 5-7) och modern (dag 1-7) samt genomgång av den fortsatta planeringen.