Region Östergötland

Besök 1 - före 20:e graviditetsveckan

Efter att mor/föräldrar har anmält intresse att delat i studien, kommer de att kallas till första besöket före den 20:e graviditetsveckan. I samband med detta besök informeras den blivande modern/föräldrar återigen om studien. Man går tillsammans med allergisjuksköterska/läkare igenom den kommande studien och den blivande modern/föräldrar lämnar sitt medgivande att delta i studien skriftligt, s.k. informerat samtycke.

Kraven för att kunna delta i studien gås igenom:

Inklusionskriterier

Förekomst av kliniska symtom/historia på allergisk sjukdom (astma/hösnuva/eksem/nässelutslag/födoämnesallergi) hos minst antingen mamma, pappa eller syskon

Fullgod förmåga att fylla i frågeformulär och följa studieprotokoll.

Exklusionskriterier (gäller modern)

Allergi mot fisk
Använder redan omega 3 fettsyror i sin kost
Använder redan probiotika i sin kost

 
Under besöket kommer modern att få ett randomiseringsnummer. Detta innebär att hon tilldelas en nummer som redan från början bestämmer den typ av produkter som hon kommer att tilldelas (omega-3 fettsyrekapslar och/eller L reuteri droppar och/eller placebo). Innehållet av produkterna kommer att förbli okänt både för forskningspersonalen och både mor/föräldrarna ända tills koden bryts när alla barn har fyllt 2 år och passerat sista läkarkontrollen.

Mor/föräldrar fyller i ett frågeformulär tillsammans med forskningssköterskan och går igenom ovanstående. Beräknat datum för barnets nedkomst antecknas och moder tilldelas studieprodukter.

Forskningssjuksköterskan tar ett blodprov på mor. Modern får med sig ett kostformulär för att fylla i hemma. Hon får med sig också material för att ta ett avföringsprov hemma.

Mor får också med sig ett frågeformulär angående tarmfunktion att fylla i under graviditets vecka 20.