Region Östergötland

Besök 2 - graviditetsvecka 32

Detta besök sker vid 32.a graviditetsveckan. Till detta besök bör frågeformulär angående tarmfunktion hos modern under 20.e graviditetsveckan lämnas ifylld.

Modern lämnar tillbaka de tomma förpackningarna av den tidigare tilldelade studieprodukten och får nya produkter som ska räcka fram till nästa besök efter barnets nedkomst.

Forskningssjuksköterskan tar ett blodprov på mor. Modern får med sig ett frågeformulär angående tarmfunktion att fylla i under graviditets vecka 35.

Modern utrustas med ”förlossningskit”, ett paket med provtagningsmaterial att användas av barnmorska på förlossningen för ett s.k. navelsträngsprov, d.v.s ett blodprov taget från navelsträngen från moderkakan. I detta paket ingår också provtagningsmaterial för ett bröstmjölkprov från modern (dag 2-5 efter barnets födelse), avföringsprov from mor (dag 1-7 efter nedkomsten) samt ett avföringsprov på barnet (dag 5-7 efter födelsen).