Region Östergötland

Besök 3 - när barnet har fötts

Detta besök sker inom 1 vecka efter barnets nedkomst. Om barnet mot förmodan skulle behöva vistas på neonatal avdelning under denna period, kommer forskningssjuksköterskan till avdelningen och hälsar på.

Förutom barnets födelsedatum är vi intresserade i födelsesätt (kejsarsnitt eller vaginalt), födelsevikt, födelselängd, och graviditetslängd. Om barnet föds före graviditetsvecka 33 + 0 kommer familjen att få fortsätta att delta om man så vill men barnet kommer att exkluderas från den slutgiltiga beräkningen. Samma gäller om barnen är för små eller för stora i relation till graviditetslängden.

Modern passar på att lämna de prover som är tagna hemma:

Bröstmjölk, andra måltiden på dagen, från ett bröst, 1-2 minuter efter att barnet har fått dia och 2-5 dagar efter nedkomsten.

Avföringsprov – mamma dag 1 – 7

Avföringsprov – barn dag 5 – 7

Blodprov tas inte på barnet då detta tas från moderkakas navelsträng i samband med nedkomsten. Däremot tas det blodprov från modern i samband med detta besök.

Modern lämnar tillbaka de tomma förpackningarna av den tidigare tilldelade studieprodukten och får nya produkter som ska räcka fram till nästa besök. Nya instruktioner om hur studieprodukterna skall tas. Modern fortsätter med kapslar men slutar med droppar, från och men nu ska barnet ta dropparna.

Mor får med sig material för att ta prover. Bröstmjölksprov tas vid 1 och 2 och 3 och 4 månader. Från och med nu inga avföringsprover från modern utan proverna tas från barnet vid 2 månaders ålder.