Region Östergötland

Besök 5 - när barnet har fyllt 3 månader

Ni kallas till detta besök ungefär när barnet har fyllt 3 månader. Besöket innebär att fylla i ett frågeformulär samt inlämnandet av bröstmjölksprover från mor och avföringsprov från barnet till forskningssjuksköterskan. Forskningssjuksköterskan gör en klinisk kontroll av barnet, främst med avseende på torr hud och atopisk eksem. Vid behov kommer en barnläkare att kontaktas.

Även denna gång lämnar modern tillbaka de tomma förpackningarna av den tidigare tilldelade studieprodukten och får nya produkter som ska räcka fram till nästa besök.

Även till detta besök lämnas ett avföringsprov på barnet.

Frågeformulär med avseende på tarmfunktion lämnas till modern för att fylla i veckan innan nästa besök (6 månaders besök).

Hudbedövning (EMLA salva) lämnas för bedövning av huden i armvecken på barnet inför provtagning vid nästa besök (6 månaders besöket).