Region Östergötland

Besök 6 - när barnet har fyllt 6 månader

Ni kallas till detta besök ungefär när barnet har fyllt 6 månader. Besöket innebär att fylla i 3 frågeformulär: ett allergiformulär, ett formulär med avseende på modern tarmfunktion under en vecka samt kostformulär (3 dagars mat dagbok) Modern lämnar in bröstmjölksprovet taget vid 4 månaders ålder. Forskningssjuksköterskan gör åter en klinisk kontroll av barnet, främst med avseende på torr hud och atopisk eksem. Vid behov kommer en barnläkare att kontaktas.

Vi tar ett blodprov och ett salivprov på barnet.

Vi genomför även ett hudtest (pricktest) för att undersöka om barnet har allergiska antikroppar i huden mot vanliga allergen vid denna ålder (ägg, mjölk, vete, jordnöt och katt). Vi passar även på att testa annat som familjen misstänker kan vara aktuellt när det gäller födoämnen.

Även denna gång lämnar modern tillbaka de tomma förpackningarna av den tidigare tilldelade studieprodukten och barnet får produkter som ska räcka fram till nästa besök.

EMLA salva lämnas för bedövning av huden i armvecken på barnet inför provtagning vid nästa besök (12 månaders besöket).