Region Östergötland

Besök 7 - när barnet har fyllt 12 månader

Ni kallas till detta besök ungefär när barnet har fyllt 12 månader. Besöket innebär att fylla i ett allergiformulär.  Avföringsprov taget på barnet vid ca 12 månaders ålder lämnas också. Forskningssjuksköterskan gör åter en klinisk kontroll av barnet, främst med avseende på torr hud och atopisk eksem. Vid behov kommer en barnläkare att kontaktas.

Vi tar ett blodprov och ett salivprov på barnet.

Vi genomför även ett hudtest (pricktest) för att undersöka om barnet har allergiska antikroppar i huden mot vanliga allergen vid denna ålder (ägg, mjölk, vete, jordnöt och katt). Vi passar även på att testa annat som familjen misstänker kan vara aktuellt när det gäller födoämnen.

EMLA salva lämnas för bedövning av huden i armvecken på barnet inför provtagning vid nästa besök (24 månaders besök).