Region Östergötland

Besök 8 - när barnet har fyllt 2 år (Läkarbesök)

Detta är det avslutande besöket. Ni kallas till detta besök ungefär när barnet har fyllt 24 månader. Besöket innebär att fylla i ett allergiformulärAvföringsprov taget på barnet vid ca 24 månaders ålder lämnas också. Läkarundersökning innebär en klinisk kontroll av barnet, främst med avseende på torr hud och atopisk eksem samt genomgång av de allergiformulär som är ifyllda.

Vi tar ett blodprov och ett salivprov på barnet.

Vi genomför även ett hudtest (pricktest) för att undersöka om barnet har allergiska antikroppar i huden mot vanliga allergen vid denna ålder (ägg, mjölk, vete, jordnöt och katt). Vid denna kontroll kompletteras hudtestet med björk och timotej.