Region Östergötland

Telefonsamtal när barnet fyller 2 månader

Forskningssjuksköterska ringer mor/föräldrar då barnet har 2 månader för att efterhöra barnets tillstånd samt påminna angående bröstmjölksprov vid 2 och 3 månader.

Forskningssjuksköterska efterhör också hur det går att ta studieprodukterna både för mor och för barn.

Tagna prover kan frysas in i plastpåse hemma i frysen och tas med till besök 4 då barnen har fyllt 3 månader. Märk bröstmjölksproverna väl (2 månader, 3 månader).