Region Östergötland

Vad är ett pricktest?

När vårt immunförsvar aktiveras i samband med att vi exponeras för virus, bakterier och andra främmande äggviteämnen, s.k. proteiner, bildas bland annat s.k. antikroppar. Antikropparnas funktion är att känna igen olika virus, bakterier och äggviteämnen i våra slemhinnor och blodbana, binda till dem och därmed inaktivera eller neutralisera dessa främmande organismer/substanser.

 Vissa individer har en benägenhet att bilda s.k. allergiska antikroppar (IgE antikroppar) mot främmande äggviteämnen som födoämnesproteiner (mjölk, ägg, vete, soja, jordnötter, o.s.v.) och andra proteiner från växter (björk-, gräs- och andra pollensorter) och djur (hund, kat, häst) i tilltagande mängder. När det finns tillräckligt med IgE antikroppar i blodbanan, hud och andra slemhinnor och när vi utsätts för dessa främmande äggviteämnen, s.k. allergener, kommer dessa antikroppar, i stället för att blockera och neutralisera de främmande ämnen, att utlösa en farlig reaktion: en allergisk reaktion.
 
Dessa IgE antikroppar finns i huden, redo att reagera på ämnen som tränger igenom hudytan. Pricktest innebär att man lägger en droppe innehållande äggviteämnen från olika födoämnen, träd, gräs, pälsdjur och kvalster på huden för att sedan ”sticka” lätt med en lansett genom hudytan och låta dessa ämnen möta de IgE antikroppar som finns i huden
 

 

Därefter låter man IgE antikropparna i huden reagera med de främmande substanserna i huden och man kontrollerar reaktionen i huden efter 10 minuter. Om barnet som testas har allergiska antikroppar i huden mot ett visst ämne, kommer ett utslag som likar nässelutslag att visa sig på huden. Då är barnet sannolikt allergisk mot detta ämne. För att kunna överföra ”nässelutslaget” till ett papper, ritar vi runt om och med hjälp av en tejpremsa överförs det till ett protokoll där man kan mäta storleken på ”pricken”.

Kontakta forskningssjuksköterskan vid behov.