Region Östergötland

Vilka vänder vi oss till?

Vi söker gravida kvinnor i Sydöstra (Linköping, Norrköping, Jönköping) samt Västra Götalands sjukvårdsregion (Göteborg) som väntar ett barn med ökad risk att utveckla allergi d.v.s. att barnets mamma, pappa eller syskon har eller har haft någon form av allergisk sjukdom (astma, hösnuva, eksem, nässelutslag minst 2 ggr av mat och/eller matallergi med mag-tarmsymptom).
 
Kosttillskotten skall ätas från graviditetsvecka 20. Därför vill vi gärna att du kontaktar oss senast i graviditetsvecka 19 för att hinna med förberedelserna.
 
Mödrar som är fiskallergiker kan inte delta. Fiskoljan är så bearbetad att risken för att reagera med allergiska symtom vid intag är osannolik men vi undvika detta helt i studien.
 
Om barnet föds före graviditetsvecka 33 eller har en allvarlig sjukdom lämnar familjen studien men kommer att erbjudas ett uppföljningsbesök när barnet är 2 år gammalt.