Region Östergötland

Ledning

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus Linköping/Motala

 

Verksamhetschef

Christina Karlsson
E-post: christina.e.karlsson@regionostergotland.se  

Bitr. Verksamhetschef/Barnmedicin
Ulf Samuelsson
E-post: ulf.samuelsson@regionostergotland.se  


 

Medicinskt ansvariga


Avdelning F23 neonatal-IVA:

Medicinskt ansvarig
Fredrik Lundberg
E-post: fredrik.lundberg@regionostergotland.se

Vårdenhetschef
Linda Ekstrand 
E-post: linda.ekstrand@regionostergotland.se  

Vårdenhetschef
Ewa Nordqvist
E-post: ewa.nordqvist@regionostergotland.se

Vårdenhetschef
Elin Brogren
E-post: elin.brogren@regionostergotland.se 

 

Avdelning B52 BAVA:

Medicinskt ansvarig
Catrin Furuhjelm
E-post: catrin.furuhjelm@regionostergotland.se

Vårdenhetschef
Anna Pettersson
E-post: anna.e.pettersson@regionostergotland.se  

                         
Avdelning B53 BOND:

Medicinskt ansvarig
Ulf Samuelsson
E-post: ulf.samuelsson@regionostergotland.se

Vårdenhetschef
Suss Berg 
E-post: suss.berg@regionostergotland.se


Barnmedicinsk öppenvårdsmottagning Motala:

Medicinskt ansvarig
Olov Änghagen
E-post: olov.anghagen@regionostergotland.se

Vårdenhetschef 
Madeléne Sköld
E-post: madelene.skold@regionostergotland.se

Barnmedicinsk öppenvårdsmottagning Linköping:

Medicinskt ansvarig
Peter Wide
E-post: peter.wide@regionostergotland.se 

Vårdenhetschef
Ann Wikh
E-post: ann.wikh@regionostergotland.se

Tillförordnad  Vårdenhetschef
Annelie Elias
E-post: annelie.elias@regionostergotland.se


Avdelning B51 barnkirurgi

Medicinskt ansvarig
Göran Nylander
E-post: goran.nylander@regionostergotland.se 
 
Vårdenhetschef 
Eva Odhe
E-post: eva.odhe@regionostergotland.se 

Sekretariat

Enhetschef
Sofia Trafvenfelt
E-post: sofia.trafvenfelt@regionostergotland.se