Region Östergötland

Kvinnoklinikerna i Östergötland

Information för vårdgivare 


Kvinnokliniken i Linköping
På Universitetssjukhuset bedrivs alla former av gynekologisk öppen och slutenvård med profilering mot högspecialiserad vård i form av cancerkirurgi, högriskobstetrik och infertilitetsbehandling.
 

Kvinnokliniken i Norrköping
På Vrinnevisjukhuset bedrivs gynekologisk öppen och sluten vård med profilering mot benign kirurgi, särskild bäckenbottenkirurgi. Vi förlöser kvinnor from graviditetsvecka 29 och har neonatalavdelning.
 

Reproduktionsmedicinskt centrum
 

Patientinformation om klinikerna finns på 1177.se