Region Östergötland

Ledning


Ansvariga  för verksamheten är:

Verksamhetschef Pether Carlsson, telefon: 010-103 00 00
Peter.A.Karlsson@regionostergotland.se

Anestesiolog Peter Cox, telefon: 010-103 00 00
Peter.Cox@regionostergotland.se

Vårdenhetschef Annelie Ljungblad Moberg, telefon: 010-104 24 69
Annelie Ljungblad Moberg@regionostergotland.se

Verksamhetschef Pether Carlsson och vårdenhetschef Annelie Ljungblad Moberg  ansvarar för ledarskapet.

Pether Carlsson, urolog, arbetar i Finspång och på Vrinnevisjukhuset.
 
Peter Cox, anestesiolog och anställd av anestesikliniken ViN.

Vi har personalbudget för 14 tjänster och detta utrymme disponeras av  operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.