Region Östergötland

Ledning och organisation

Helén Bergvich
Verksamhetschef
telefon: 010-103 41 86
mobilnr: 0725-394073
e-post: Helen.Bergvich@regionostergotland.se

Ann Sandström Sjöberg
Vårdenhetschef
Mottagningsenheten
telefon: 010-103 84 01
e-post: ann.sandtromsjoberg@regionostergotland.se

Mattias Anderson
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Mottagningsenheten
telefon: 010-103 47 54
e-post: Mattias.Anderson@regionostergotland.se

Veronica Form
Vårdenhetschef
Vårdenheten 30 + 31
telefon: 010-103 10 51
e-post: Veronica.Form@regionostergotland.se


Vårdenhetschef
Vårdenheten 30 + 31 
telefon: 010-103 43 11 
e-post:

Theresa Holmgren
Rehabchef
Rehabiliteringsenheten
telefon: 010-103 41 58
e-post: Teresa.Holmgren@regionostergotland.se

Mattias Anderson
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Barnortopediskt regioncentrum, BORC
telefon: 010-103 47 54
e-post: Mattias.Anderson@regionostergotland.se

Lars Adolfsson
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Professor och ämnesföreträdare Ortopedi
Övre extremitetssektionen
telefon: 010-103 10 46
e-post: lars.adolfsson@regionostergotland.se

Jörg Schilcher
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Nedre  extremitetssektionen
telefon: 010-103 43 12
e-post: jorg.schilcher@regionostergotland.se

Anders Kalén
Medicinskt ledningsansvarig läkare
Tumörsektionen
telefon: 010-103 41 81
e-post: anders.kalen@regionostergotland.se