Landstinget i Östergötland

Ledning och organisation Ortopedkliniken i Norrköping

Medlemmar i Ortopedklinikens ledningsgrupp


Ann Hertzman
Verksamhetschef
telefon: 010-104 34 41
e-post: ann.hertzman@regionostergotland.se

Helene Andersson Molina
Medicinskt ledningsansvarig
telefon: 010-104 34 33
e-post: helene.andersson.molina@regionostergotland.se

Katarina Bjuhr
Vårdenhetschef ortopedmottagningen
telefon: 010-104 34 08
e-post: katarina.bjuhr@regionostergotland.se

Annika Karlaryd
Vårdenhetschef avd 9
telefon: 010-104 34 96
e-post: annika.karlaryd@regionostergotland.se

Jan Jansson
Rehabchef
telefon: 010-104 44 21
e-post: jan.jansson@regionostergotland.se

Anna Bergelin
Verksamhetsutvecklare/sjuksköterska
telefon 010-104 31 09
e-post: anna.bergelin@regionostergotland.se  

Christina Johansson
Vårdadministratör
telefon 010-104 34 12
e-post: christina.i.johansson@regionostergotland.se

  

 

 

 

Protokoll (Tillgängligt för CKOC/intranät)

Samverkansgrupp (Tillgängligt för CKOC/intranät)

Spanarna (Tillgängligt för CKOC/intranät)