Region Östergötland

Ledning och organisation

 Tillförordnad verksamhetschef

Henrik Hugo 010 - 103 03 30

henrik.hugo@regionostergotland.se

Medicinskt ledningsansvarig läkare

Anders Olai 010 - 103 66 53 

anders.olai@regionostergotland.se