Landstinget i Östergötland

Ekosystem för e-Hälsa

Våga vara hemma
Illustration: Rebecka Elfast

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska behovet av inläggning på sjukhus. Syftet är också att identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.

Detta uppnås genom att förenkla för såväl vårdgivare som leverantörer att mötas och samverka i ett fungerande ekosystem för e-hälsa.  Måluppfyllelse kommer att kräva en tydlighet kring gränssnitt, relevanta standarder och var olika intressenter/leverantörer kan bidra med produkter och tjänster. Det behövs även en spelplan som möjliggör partnerskap med stora leverantörer men som även skapar möjligheter för mindre leverantörer att utveckla lösningar, vilket med stor sannolikhet kan bidra till att accelerera utvecklingen.

Kontakt


Erik Reinicke
Erik Reinicke
Projektledare

Nytt

20-06-24
Publicerat material

 

Egenmonitorering - Framtidens vård är en broschyr som beskriver denna vårdform. Målgruppsläsaren är patienten men fungerar också bra att läsas av vård- och omsorgsmedarbetare.

Läs mer under Projektfas 2

 

 

Projektet har publicerat en utvärdering av upphandlingen av en egenmonitorering med öppen kravställning i form av användarberättelser. Utvärderingen fokuserar på leverantörernas upplevelse av denna upphandling. 

 

  Uppdaterat - Projektet har publicerat en extern version av Riktlinje för egenmonitorering. Den är i status ett utkast (v0.5) som ska testas av vårdverksamhet. Projektet tar givetvis emot input runt innehåll mm.

 

20-05-29
Begrepp

Region Östergötland har börjat använda begreppet egenmonitorering istället för hemmonitorering. Detta efter att samarbetet emellan regionerna i Sydöstra Sjukvårdsområdet och samverkan inom SKR har kommit fram att det begreppet beskriver företeelsen bäst.

20-03-26
Avtal skrivet

Region Östergötland har nu skrivit avtal med Life Care X AB om att använda deras produkt ImagineCare som regionens egenmonitoreringslösning. Här är pressreleasen.