Landstinget i Östergötland

Ekosystem för e-Hälsa

Våga vara hemma
Illustration: Rebecka Elfast

Syfte och mål

Det övergripande syftet med projektet är att underlätta för patienterna att vara delaktiga i sin egen vård, öka tryggheten samt minska behovet av inläggning på sjukhus. Syftet är också att identifiera, implementera och sprida goda idéer kring hur e-hälsa kan användas för nya och innovativa arbetsprocesser för gruppen multisjuka äldre.

Detta uppnås genom att förenkla för såväl vårdgivare som leverantörer att mötas och samverka i ett fungerande ekosystem för e-hälsa.  Måluppfyllelse kommer att kräva en tydlighet kring gränssnitt, relevanta standarder och var olika intressenter/leverantörer kan bidra med produkter och tjänster. Det behövs även en spelplan som möjliggör partnerskap med stora leverantörer men som även skapar möjligheter för mindre leverantörer att utveckla lösningar, vilket med stor sannolikhet kan bidra till att accelerera utvecklingen.

Kontakt


Erik Reinicke
Erik Reinicke
Projektledare

Nytt


18-11-02
Rapporten "Våga vara hemma" är klar.