Landstinget i Östergötland

Egenmonitorering


Illustration: Rebecka Elfast

Region Östergötlands införande

Region Östergötland har börjat implementera egenmonitorering på ett antal olika enheter dessa enheter är:

 • Primärvården
  • Mjölby Vårdcentral
  • Boxholms Vårdcentral
  • Ekholmens Vårdcentral
  • Kungsgatans Vårdcentral
  • Tannefors Vårdcentral
  • Ljungsbro Vårdcentral
  • Trädgårdstorgets Vårdcentral
  • Kisa Vårdcentral och Hemsjukvården Kinda (Palliativa uppdraget)
  • Valdemarsviks Vårdcentral
  • Cityhälsan Centrum
 • Sjukhusvården
  • Lungmedicinska kliniken US
  • Allergicentrum
  • Geriatriska kliniken ViN
  • Medicinska Specialistkliniken i Motala

Enheterna kommer starta successivt med ett mål att under 2021 totalt monitoreraca 300 patienter. Införandet kommer kontinuerligt utvärderas för att skapa ett bra införandematerial till övriga medarbetare och enheter som ska börja egenmonitorera.

Målet med egenmonitorering i Region Östergötland är:

•Ökad patientdelaktighet
•Ökad proaktivitet och prevention
•Stabilare sjukdomstillstånd
•Minska onödiga inläggningar och besök
•Ökad trygghet hos patient med närstående och medarbetare

 

Region Östergötland har som mål att erbjuda ordinerad egenmonitorering till 5-10 000 patienter, främst inom kroniska sjukdomar. Detta är en del av strategierna runt Nära Vård. Egenmonitorering är ett utpekat prioriterat initiativ inom e-Hälsa 2025.

 

 

Dessa sidor kommer under testfasen att uppdateras kontinuerligt med ny information och nytt material. Allt eftersom vårdverksamheten nyttjar tjänsten och utvärderar upplägget.

Kontakt

1177

Är du patient och är intresserad av tjänsten egenmonitorering? Klicka på länken www.1177.se och ta reda på mer

Införandet av egenmonitorering har startat vid de verksamheter som beskrivs på den här sidan.

 

Är du medarbetare inom Region Östergötland och vill implementera egenmonitorering på er enhet. Ta kontakt med projektet via epost, se ovan.

Kontakta projektet: epostadress.

Nytt

 

210510

Regionen publicerar information om egenmonitorering på 1177.se.

 

210301

På hemsidan om Informationsmaterial finns nu förutom A4 blad till patient en A5 broschyr till patient. Den kommer tryckas upp och skickas ut till berörda enheter också.

 

 201209  Artikel i Hälsotecken som lyfts fram även på regionens interna hemsida och externa hemsida.