Landstinget i Östergötland

Projektfas 2

Projektmål ”Definition och etablering av ett ekosystem för e-hälsa”

Planerat genomförd 2020-06

Arbetspaket 1 – Modell för dialog

Baserat på den genomförda kartläggningen och erfarenheter av redan pågående initiativ utvecklas ett första teoretiskt förslag till ett ekosystem för e-hälsa, med möjligheter för patienterna att interagera med vården på distans. Systemet skall vara tydligt beskrivet och det skall även framgå hur externa leverantörer av produkter och tjänster kan verka och bidra.

Arbetspaket 2 – Förädling genom intressentdialog

Modellen finslipas och förankras genom en strukturerad dialog med systemets intressenter (inklusive externa leverantörer och berörda patientorganisationer).

Arbetspaket 3 – Proof-of-concept (POC)
Den framtagna teoretiska modellen verifieras genom praktiska tester, både för enskilda komponenter som för helheten. Detta kan handla om teknisk infrastruktur, mätutrustning och/eller verksamhetsingeration.

Arbetspaket 4 – Pilot

Systemet provas och utvärderas i sin helhet i klinisk miljö. Omfattningen begränsas till ett fåtal patienter ur gruppen multisjuka äldre.

Arbetspaket 5 – Införande i ordinarier verksamhet
Systemet införs för gruppen multisjuka äldre i ordinarie verksamhet. Under detta arbetspaket verifieras även att lösningen är generisk och flyttbar från en miljö till en annan. Rutiner och processer för denna transformation dokumenteras.