Landstinget i Östergötland

Avfall

 
     
     

 

 

Kontakt

 

CVU Direkt
Kundtjänst för stöd
och service

CVU Direkt
Telefon 010-103 60 00
Vanliga frågor och svar
Webbanmälan via Stöd och serviceportalen

Webbanmälan för externa parter

 

Riktlinjer

 

Avfallsinformationen som presenteras på avfallsportalen finns även beskrivna i dessa riktlinjer:

03900-v.7.0 Avfallshantering