Landstinget i Östergötland

Avfall

 
     
     

 

 

Kontakt

 

CVU Direkt

Telefon 010-103 60 00
Vanliga frågor och svar
Webbanmälan via Stöd och serviceportalen

Webbanmälan för externa parter

 

Filmer

Korta och tydliga informationsfilmer om hur vårt avfall ska hanteras:

Hantering av stickande/skärande avfall

Hantering av kemikalieavfall

Lätt att göra rätt - smittförande avfall

Riktlinjer

 

Avfallsinformationen som presenteras på avfallsportalen finns även beskrivna i riktlinjer:

03900-v.7.0 Avfallshantering