Landstinget i Östergötland

Källsortering

Alla verksamheter har skyldighet att källsortera följande för materialåtervinning:

 • färgade glasförpackningar
 • ofärgade glasförpackningar
 • metallförpackningar
 • pantflaskor och pantburkar
 • mjuka och hårda plastförpackningar
 • returpapper (tidningar och kontorspapper)
 • wellpapp och kartongförpackningar 

Sorteringsinstruktion


Förpackningar sorteras i särskilda behållare och lämnas i miljörum.

Tänk på att:

 • Förpackningarna ska vara tomma och synligt rena.
 • Post-it-lappar, kuvert och omslagspapper till kontorspapper ska kastas som restavfall.
 • Förpackningar med farosymbol ”döda fisken” och ”dödskalle” ska hanteras som farligt avfall >>
 • Plastmappar, plastfickor och pärmar kastas som restavfall.
 • Trasigt dricksglas och porslin hanteras som deponi >>
 • Panta flaskor och burkar
 • Materialåtervinn förpackningar från läkemedel, såsom pappersförpackning, blisterkartor (sorteras som plast), burkar och dropptorra flaskor i glas samt metallförpackningar.
 • Förpackningsmaterial förorenat med cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt sorteras separat >>

Avfallshämtning


Källsortering lämnas i avsett miljörum. Vid behov kan särskilt avtal slutas med städentreprenör för att ombesörja transport till miljörum eller för att omhänderta pantflaskor och burkar.

Har ni inget miljörum?

Kontakta CVU direkt - kundstöd för stöd och service för råd.

Avfallskärl


För sortering på arbetsplatsen innan borttransport till miljörum finns särskilda kärl. Beställning görs genom inköpsanmodan via e-post: orderuc@regionostergotland.se. Här finns mer information om vilka olika kärl och möbler som finns att beställa:
Sorteringsbehållare >> 
Sorteringsvagnar >> 
Källsorteringsmöbler  >> 

Kontakta CVU Direkt­ – Kundtjänst för stöd och service om du behöver fler stora avfallsbehållare.

Skylt - Kartongförpackningar

Plastförpackningar

Skylt - Returpapper

Skylt - Glas

Klicka på bilden för att öppna som pdf

Klicka här för att ladda ner samtliga källsorteringsskyltar som pdf

Kärl