Landstinget i Östergötland

Kemikalieavfall

Kemikalieavfall som ska hanteras som farligt avfall är:

  • kemiska produkter som är märkta med en eller flera av följande symboler:

                 

  • förpackningar till kemiska produkter som är märkta med symbolen ”dödskalle” eller ”döda fisken”
  • tandvårdskemikalier som innehåller farliga ämnen (dessa är undantagna regler om märkning med farosymboler)

OBS! Vissa kemiska produkter kan hällas ut i avloppet trots att de har farosymbol. Mer information finns i lathunden Vad får hällas ut.

Sorteringsinstruktion


Kemiska produkter ska lämnas i sin originalbehållare eller motsvarande behållare. Behållaren ska sedan stoppas i en påse i avsedd kartong. I påsen ska det även finnas absorptionsmedel.

Tänk på att:

  • Behållaren ska vara tydligt märkt med innehåll och farosymbol.
  • Blanda aldrig olika kemikalier i samma behållare.
  • Kartongen ska märkas med innehåll och avfallskod (avfallskod 18 01 06 för småkemikalier).
  • Tejpa fast blanketten på kartongen med en enkel tejp så att det går att lossa.
  • Packa inte mer än 35 kilo per kolli

Förvaring


Tänk på att riskerna med den kemiska produkten kvarstår när den är ett avfall. Därför ska kemiska produkter som ska kasseras förvaras oåtkomligt för obehöriga och så att de inte kan läcka ut till avlopp eller golvbrunn.

Avfallshämtning

Att få sitt farliga avfall hämtat kostar inget extra. Region Östergötlands egna verksamheter på sjukhusen beställer hämtning via CVU Direkt – Kundtjänst för stöd och service. Välj tonval Inre logistik för respektive sjukhus. Följande fraktsedel ska fyllas i och tejpas på kartongen:

Transportdokument farligt avfall, Dok.nr 05634

Verksamheter utanför sjukhusen skickar med lättgodstransportören (Stångåbuss) till miljöstation på närmaste sjukhus. Placera på anvisad plats för internpost/lättgods. Följande fraktsedel ska fyllas i och skrivas ut i tre exemplar:
Transportdokument farligt avfall, Dok.nr 05634

LiU och övriga verksamheter beställer hämtning via vaktmästeritjänst och följande fraktsedel ska fyllas i och skrivas ut i tre exemplar: 33473-v1.0 Transportdokument farligt avfall

Fraktsedeln ska medfölja godset i två exemplar och avsändaren ska även spara ett exemplar hos sig. Dokumenten ska sparas i fem år. 

För hjälp med ifyllnad av transportdokument och sampaketering kontakta CVU Direkt – Kundtjänst för stöd och service. Välj tonval Inre logistik för respektive sjukhus. 

Kärl

 

Kärl beställs via Unit4 Business World

Miljökartong med säck 38L LiOnr 81373

 

bild saknas

Absorbent vermikulit 60L LiOnr 41522

 

Transportdokument

 

Transportdokument farligt avfall, Dok.nr 05634

 

LiU och andra externa verksamheter: 

01100-v.4.0 Rutinbeskrivning, avsändning av farligt avfall

33473-v.1.0 Transportdokument farligt avfall

  

Film

Kort film om vad som är viktigt att tänka på vid hantering av kemikalieavfall:

Hantering av kemikalieavfall