Landstinget i Östergötland

Läkemedel

Läkemedel är en substans eller en kombination av substanser som är klassade som läkemedel.

Avfall från läkemedel är uppdelat på olika avfallskategorier. Klicka på knappen för att se sorteringsanvisningar. Är du osäker på vad just ditt läkemedel hör hemma i för kategori, läs mer nedan och ta stöd av manual avfallshantering, läkemedelsavfall.

 

Läkemedelsavfall - hit hör läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, hela ampuller, färdigberedda lösningar och flytande läkemedelsrester.

Cytostatika & läkemedel med bestående toxisk effekt - Cytostatika (ATC-kod L01) samt vissa läkemedel inom ATC-kod L02, L03, L04 och J05 samt läkemedel med bestående toxisk effekt samt dess förpackningar.

Kemikalieavfall - hit hör till exempel läkemedel som innehåller giftiga ämnen som antimon, arsenik, bly, krom, koppar, kvicksilver eller tenn samt tekniska lösningar.

Stickande/skärande avfall - är läkemedel förpackade så att de riskerar att vara stickande/skärande till exempel brutna ampuller och sprutor med fast nål.

Källsortering - ytterförpackningar av papper, blisterkartor, burkar och glas samt metallförpackningar materialåtervinns och ska sorteras. Detta gäller ej förpackningar från cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt.

Restavfall - näringslösningar och elektrolyter utan tillsats av annat läkemedel ska kastas i brännbart avfall. Näringslösningar innehåller glukos, fetter eller vitaminer och elektrolyter är lösningar med kalium och natrium (ATC-kod B05B och B05D) till exempel Natriumklorid, Ringer-Acetat, Glukos och Nutriflex. Även förpackningar så som plastsprutor, infusionspåsar och aggregat sorteras som brännbart.

Kontakt

 

CVU Direkt Kundtjänst för stöd och service

CVU Direkt

Telefon 010-103 60 00

Vanliga frågor och svar

Webbanmälan via Stöd och serviceportalen

Webbanmälan för externa parter

 

Se filmen om läkemedelsavfall