Landstinget i Östergötland

Cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt

Denna kategori av farligt avfall består av:

 • Cytostatika (ATC-kod L01) Fler exempel på cytotoxiska läkemedel kan finnas inom ATC-kod L02, L03, L04 och J05
 • Läkemedel med bestående toxisk effekt exempelvis antibiotika
 • Material förorenat med ovan nämnda läkemedel, exempelvis ampuller, injektionsflaskor, infusionspåsar, använda kanyler och aggregat, engångssprutor och engångshandskar ska hanteras på samma sätt som rester av själva läkemedlet. 

Tänk på att en riskbedömning ska göras vid hantering av avfall kontaminerat med cytostatika eller andra läkemedel med bestående toxisk effekt. För mer informations se Region Östergötlands riktlinjer:

Hantering av läkemedel med bestående toxisk effekt

Hantering av cytostatika/cytotoxiska läkemedel

Riskbedömning – läkemedel och arbetsmiljö

Sorteringsinstruktion


Avfallet från cytostatika/cytotoxiska läkemedel och läkemedel med bestående toxisk effekt samt material förorenat med dessa läkemedel placeras i avsedda avfallskärl. Cytotoxiskt avfall kan med fördel packas med Pactosafe.

Tänk på att:

 • Stickande/skärande så som sprutor med fast kanyl ska först läggas i punktionssäker behållare
 • Cytotoxiskt avfall ska först placeras i en plastpåse, som försluts och sedan kasseras i riskavfallsförseglare, exempelvis PACTO-SAFE eller motsvarande
 • Toxiskt avfall ska först placeras i en plastpåse som försluts
 • Flytande läkemedel ska kasseras i sin originalförpackning 
 • Avfallskärlet ska vara av sådan storlek att den snabbt kan fyllas och avyttras
 • Avfallskärlet ska fyllas till påfyllnadsgränsen, men inte över
 • Avfallskärlet ska förslutas så att avfall eller smittämnen inte kan läcka ut
 • Om avfallet innehåller mycket vätska ska det även finnas absorbentmaterial i behållaren
 • Märk kärlet på kortsidan med etikett LiO nr: 18833 och fyll i den.
 • Märk med etikett för godsspårning: 61259.
  • Etikettens del med LiO nr sparas i en (1) månad efter avsändning hos avsändande verksamhet tillsammans med datum och signatur (ex på ett A4-blad i pärm).

  • Spårningsetikettens streckkodsdel fästs på avfallskärlet
 • Endast det avfall som anges på etiketten får läggas i avfallskärlet

Förvaring


Avfallskärlet ska finnas så nära hanteringen av det farliga avfallet och hållas så stängd som möjligt.

Avfallet ska inte vara åtkomligt för obehöriga.

Avfallshämtning

 

Verksamheter på sjukhusen beställer hämtning via CVU Direkt – Kundtjänst för stöd och service. Välj tonval Inre logistik för respektive sjukhus. Följande fraktsedel fylls i och skrivs ut i tre exemplar: Blankett för avsändning av farligt avfall, Dok.nr 01100 

Verksamheter utanför sjukhusen skickar med lättgodstransportören (Stångåbuss) till miljöstation på närmaste sjukhus. Placera på anvisad plats för internpost/lättgods. Följande fraktsedel fylls i och skrivs ut i tre exemplar: Transportdokument farligt avfall, Dok.nr 05634 

Privata vårdgivare och lagetablerade läkare som är anslutna till Regionens godstransportslinga beställer hämtning av godstransportör och följande fraktsedel fylls i och skrivs ut i tre exemplar: Blankett för avsändning av farligt avfall från privat vårdgivare

Fraktsedeln ska medfölja godset i två exemplar och avsändaren ska även spara ett exemplar hos sig. Dokumenten ska sparas i fem år.

Kärl

Avfallskärl beställs via inköpssystemet Unit4 Business World

  svart avfallskärl

Tunna svart 30L: LiO nr: 80982

Tunna svart 60L: LiO nr: 88077

Lock till 30/60L tunna: LiO nr: 80986

Etiketter

Etiketter beställs via inköpssystemet Unit4 Business World

Nedan etikett är ny och under införande och ersätter tidigare LiO: 18832 & 18833.

   cyto avfall     

Cytostatika och läkemedelsavfall UN 3249 + Miljöfarligt 50st/rulle: LiO nr: 18833   

 

     Kollietikett streckkod dubbel

Kollietikett streckkod dubbel 100st/rl

LiO nr: 61259