Landstinget i Östergötland

Läkemedelsavfall

Läkemedelsavfall är avfall från substans eller kombination av substanser som är klassade som läkemedel och som inte har ytterligare farliga egenskaper som gör att de måste hanteras på särskilt sätt. Läs mer under "Observera".

Exempel på läkemedelsavfall:

 • Läkemedel i originalförpackning, lösa tabletter, kapslar, hela ampuller, färdigberedda lösningar och flytande läkemedelsrester
 • Inhalatorer och läkemedelsplåster
 • Salvor, kräm och gel som är läkemedel
 • Läkemedelsimplantat så som exempelvis p-stav och spiral
 • Narkotiska läkemedel

Observera att följande läkemedel ska hanteras på annat sätt:

 • Cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt >>
 • Kemikalier >>
 • Stickande/skärande avfall tex sprutor med fast nål och brutna ampuller >>
 • Näringslösningar och elektrolyter utan tillsats av annat läkemedel >>

För mer information till vårdpersonal om vad som händer med läkemedelsavfall se sida om läkemedel och miljö.

Sorteringsinstruktion


Tänk på att:

 • Töm burkar och lägg de lösa tabletterna i påse för läkemedelsavfall
 • Blisterkartor med kvarvarande tabletter läggs i påse för läkemedelsavfall
 • Flytande läkemedel ska hanteras i flaska eller burk för flytande läkemedel alternativt paketeras i påse för läkemedelsavfall så läckage inte sker
 • Narkotiska läkemedel avidentifieras
 • Märk med streckkodsetikett 
 • Kartongen får inte märkas med innehåll

Förvaring

 
Läkemedelsavfall ska förvaras oåtkomliga för obehöriga.

Avfallshämtning

 

Verksamheter på sjukhusen beställer hämtning via CVU Direkt – Kundtjänst för stöd och service. Välj tonval Inre logistik för respektive sjukhus.

 

Verksamheter utanför sjukhusen beställer hämtning genom att skicka ett e-post till transport.uppsala@apoteket.se

Beställningen måste göras minst 2 dagar före önskad hämtning och innehålla information om:

 • Vårdenhet
 • Hämtningsadress och plats med postnummer och ort
 • Kontaktperson, namn och telefonnummer
 • Antal lådor att hämta

  

Skylt - Läkemedelsavfall

Kärl

Samtliga kärl beställs via Apoteket AB:s beställningssystem WebbAbest


Destruktionslåda för läkemedelsavfall Varunummer 212192

 

Påse för läkemedelsavfall Varunummer 644120
Obs!
Vid beställning av 1 st erhålls 1 st påse.
Vid beställning av 50 st erhålls ett block med 50 påsar.
Vid beställning av 1000 st erhålls en kartong med 20 st block.

 

Burk för flytande läkemedelsavfall från sprutor och kanyler, 0,45 liter Varunummer 212190

 

 

Flaska för flytande läkemedelsavfall, 1 liter Varunummer 212193

Etiketter

Etiketter beställs via inköpssystemet Unit4 Business World

  

Kollietikett streckkod dubbel LiO-nr 61259 

Streckkodsetikett fästes på läkemedelskartongen och etikett med LIOnr sparas hos avsändande verksamhet tillsammans med datum och signatur (tex på ett samlat A4-blad).

 

 

Etikett kasserade läkemedel LiOnr 86022. Etiketten används endast på flaska för flytande läkemedelsavfall. Får inte klistras på avfallskartongen.