Landstinget i Östergötland

Restavfall

Restavfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning. 

Restavfall är till exempel:

  • förband, engångsmaterial, laboratorieartiklar såsom pipettspetsar, sprutor (utan spetsig kanyldel), infusionspåsar och aggregat.
  • Enstaka blodrör/laboratorierör, och tömda blodpåsar (gäller även om det finns små mängder kvar i slang/infusionskammare).
  • Läkemedel som är näringslösningar och elektrolyter utan tillsats av annat läkemedel. Näringslösningar innehåller glukos, fetter eller vitaminer och elektrolyter är lösningar med kalium och natrium. Dessa läkemedel finns i ATC-kod B05B och B05D till exempel natriumklorid, Ringer-Acetat, Glukos och Nutriflex

Sorteringsinstruktion

 

Tänk på att:

  • Blött avfall förpackas i dubbla plastpåsar som försluts var för sig innan de läggs i sopsäck.
  • Enstaka rör/objektglas kan läggas i soppåse eller i plastflaska/plastdunk, som fylls till maximalt 2/3, försluts med lock.
  • Blodpåse med större mängd kvar i och stora mängder blodrör hanteras som smittförande avfall.
  • Stora mängder icke dropptorra glasförpackningar med näringslösningar och elektrolyter utan tillsatts av annat läkemedel läggs i svart tunna.
  • Avfall med personnummer och namn är sekretessavfall.
  • Förpackningsmaterial förorenat med cytostatika och läkemedel med bestående toxisk effekt sorteras separat. >>

Avfallshämtning

 

Restavfall slängs i sluten säck på anvisad plats i soprum eller sopnedkast. Töms regelbundet av städtjänst.