Landstinget i Östergötland

Kundtjänst för stöd och service

Region Östergötlands samlade kundtjänst för stöd och service finns inte bara till för verksamheter inom Region Östergötland, utan även för externa samarbetspartners.

 

 Nya leverantörsreferenser inför 2020

 
 

Region Östergötland ändrar delar av den interna organisationen vid årsskiftet. Flera av våra verksamheter kommer i samband med det att få nya kostnadsställen. Det innebär att våra leverantörer behöver gå in och ändra i sina kundregister, för att säkerställa att beställningar och fakturor hamnar rätt. I nedan översättningstabell återfinns information om vilka nya leverantörsreferenser som ersätter de gamla. 

 

>> Översättningstabell nya leverantörsreferenser Region Östergötland

 
     

 

Exempel på vad du kan få hjälp med

Du som extern part kan få hjälp med: 

  •  Fastighets- och serviceärenden (fd FIXA)
    Gäller Linköpings universitet, apotek och andra verksamheter som hyr lokaler av Region Östergötland.
  • Frågor inom IT och medicinsk teknik (fd MTIT-akuten)

 

 

 Illustration fastighetsdrift

 

Illustration fastighetsförvaltning

 

 Illustration lokalförändring

 

 Fastighetsdrift

 

 Fastighets-
förvaltning

 

 Lokalförändring

 

 

Illustration parkering

 

 

Illustration städ

 

 

 

 Parkering

 

 Lokalvård

 

 Hyresfrågor

 

 

       

 

 

     
   Måltider    Avfall    
           

Kontakt

 

  

 

 


Har du tillgång till Region Östergötlands intranät?
Välkommen att istället registrera ditt ärende i Stöd- och serviceportalen!