Landstinget i Östergötland

Kundtjänst för stöd och service

Region Östergötlands samlade kundtjänst för stöd och service finns för såväl verksamheter inom Region Östergötland som för externa samarbetspartners.

Exempel på vad du kan få hjälp med

Du som extern part kan få hjälp med: 

  • Fastighets- och serviceärenden (fd CVU Direkt)
    Gäller Linköpings universitet, apotek och andra verksamheter som hyr lokaler av Region Östergötland.
  • Frågor inom IT och medicinsk teknik (fd CVU Direkt)

 

 Illustration fastighetsdrift

 

Illustration fastighetsförvaltning

 

 Illustration lokalförändring

 Fastighetsdrift

 

 Fastighets-
förvaltning

 

 Lokalförändring

 

Illustration parkering

 

 

Illustration städ

 

 

 Parkering

 

 Lokalvård

 

 Hyresfrågor

 

       

 

     
 Måltider    Avfall    
         

Kontakt

 

  

 

 


Har du tillgång till Region Östergötlands intranät?
Välkommen att istället registrera ditt ärende i Stöd- och serviceportalen!