Region Östergötland

Distansmöte från internet

 Ansluta till Skype för Företag webbmöte.

1. Ansluta till mötet.

2. Ange alternativ för ljud- och videoenheter i Skype för företag.

2.1 Ljudenhet.

2.2 Videoenhet.

 

1. Ansluta till mötet


Här är de grundläggande stegen för att ansluta till ett Skype för företag-möte via Skype för företag Web App:

   1. Öppna mötesförfrågan i e-postmeddelandet eller kalendern och klicka på Anslut till Skype-möte. (Om du inte mottagit e-postmeddelandet, kontrollera att det inte fastnat i skräpposten.)

   2. Följ instruktionerna i webbläsaren för att hämta och installera plugin-programmet, som krävs för ljud och video.

Exempel: I Internet Explorer väljer du Kör när du ser meddelandet längst ned i webbläsarfönstret.


 
VIKTIGT! Skype för företagWeb App-plugin-programmet krävs för ljud- och  video. Du behöver bara installera det en gång.

3. Fyll sedan i ditt namn och klicka på Anslut till mötet.

 

4. I säkerhetsvarningen för Skype för företag Web App-plugin-programmet väljer du Tillåt. 

 

5. Om du får upp en säkerhetsvarning för Windows-brandväggen är det OK att välja Avbryt om du inte har administratörsbehörighet på datorn. Det påverkar inte mötet.

 

6. Du är nu ansluten till mötet.

• Klicka på   och sedan på ”Starta min video” för att skicka din kamerabild till mötet.
• Kontrollera att sekretess(mute) inte är påslaget genom att verifiera att   inte är överstruken. Om den är överstruken klicka på den så kommer mikrofonen aktiveras.
Ange alternativ för ljud- och videoenheter i Skype för företag


2.1 Ljudenhet

Om du vill byta ljudenhet går du till Samtalskontroller > Enheter och väljer den enhet du vill använda.
 

Du kan också spara ljudenhetsinställningarna för framtida möten:
1. Gå till Fler alternativ   > Alternativ för möte.

2. Se till att Kom ihåg mig på den här datorn är markerat på fliken Allmänt.

3. På fliken Ljud kan du klicka eller trycka på den aktuella enheten för att se andra tillgängliga enheter.

4. Välj först den du vill ha och välj sedan OK.

 

2.2 Videoenhet

Om du behöver byta videoenhet följer du de här stegen:

1. Gå till Fler alternativ   > Mötesalternativ.

2. (Valfritt) Om du vill spara en egenvald enhet för framtida möten ska du se till att Kom ihåg mig på den här datorn är markerat på fliken Allmänt.
 
3. På fliken Video kan du klicka eller trycka på den aktuella enheten för att se andra tillgängliga enheter.

4. Välj först den du vill ha och välj sedan OK.

.