Region Östergötland

Ledning och organisation Medicinsk teknik och IT

Organisationsschema - Produktionsområde Medicinsk teknik och IT.

Sedan den 1 januari 2017 finns före detta Resurscentrum, Centrum för medicinsk teknik och IT, Upphandlingscentrum, FM centrum och Centrum för hälso- och vårdutveckling inom ett gemensamt stödcentrum – Centrum för verksamhetsstöd och utveckling.