Region Östergötland

E-tjänstekort till studenter

Studenter på praktik eller VFU behöver ett e-tjänstekort.

Alla studenter från Linköpings universitet, Medicinska Fakulteten och vissa gymnasieskolor för vårdadministratörer som genomför sin VFU inom Region Östergötland får ett studentkort beställt till sig innan deras VFU startar.

E-tjänstekortet beställs centralt när registrering har skett på universitetet. Det är inte VFU platsen som ansvarar för e-tjänstekort till studenter.

Om enheten tar emot en student från en annan skola/ universitet ombesörjer enheten själva ett e-tjänstekort/ reservkort.


Studenter får ett PIN-brev skickat till sin folkbokföringsadress när studentkortet finns att hämta ut. Mottagandet kvitteras elektroniskt med PIN- koden för underskrift som finns i PIN-brevet.

 

Kasta därför aldrig ett PIN-brev där Telia är avsändare

 

Bild på ett PIN-brev

 

 

 

Vanliga frågor och svar gällande studentkortet

Klicka på nedan länk för att få svar på de vanligaste frågorna som rör studentkort.

Studentkort