Region Östergötland

E-tjänstekort till studenter

Alla studenter från Linköpings universitet, Medicinska Fakulteten och vissa gymnasieskolor för vårdadministratörer som genomför sin verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom Region Östergötland får ett studentkort beställt till sig innan deras VFU startar.

E-tjänstekortet beställs centralt när registrering har skett på universitetet. Det är inte VFU platsen som ansvarar för e-tjänstekort till studenter.

Om enheten tar emot en student från en annan skola/ universitet ombesörjer enheten själva ett e-tjänstekort/ reservkort.

Studenter får ett pinbrev skickat till sin folkbokföringsadress när studentkortet finns att hämta ut. Mottagandet kvitteras elektroniskt med pinkod för underskrift som finns i pinbrevet.