Region Östergötland

Om e-tjänstekort

Ditt personliga e-tjänstekort

För att klara allt högre krav på säkerhet och identifiering har Region Östergötland beslutat att alla som är verksamma inom landstinget ska ha ett personligt e-tjänstekort.

E-tjänstekortet innebär: 

  • en gemensam standard för identifiering och digital signering

  • högre säkerhet vid inloggning till IT-system

Region Östergötlands e-tjänstekort uppfyller den nationella standarden för identifiering inom vård och omsorg, SITHS.

Användningsområden

Ditt e-tjänstekort är ett kort som innehåller personliga uppgifter och fungerar som legitimation både på VFU och privat. Ditt e-tjänstekort har flera olika användningsområde.

Tjänstelegitimation
Ditt e-tjänstekort är en identitetshandling som tillsammans med LiU-kortet visar vem du är och att du är verksam inom Region Östergötland.

E-tjänstelegitimation (SITHS certifikat)
Med e-tjänstekort kan du identifiera dig och signera uppgifter i olika IT-system inom Region Östergötland.

E-legitimation
På ditt e-tjänstekort finns en personlig e-legitimation som du kan använda för elektronisk identifiering både på VFU och privat.

Återlämning

När studietiden är slut ska e-tjänstekortet lämnas tillbaka till LiU-kortstationerna för spärr och avregistrering.

Spärr av förlorat e-tjänstekort

Om du förlorar ditt e-tjänstekort ska du omedelbart spärra och förlustanmäla kortet. Ring Region Östergötlands helpdesk som har öppet dygnet runt, telefonnummer 010-10 33 000

e-tjänstekort till utländska studenter
Om du har samordningsnummer eller en folkbokföringsadress utanför Sverige utfärdas e-tjänstekort till utländska studenter.