Region Östergötland

PIN- och PUK-koder

PIN-koder

Till ditt e-tjänstekort hör två PIN-koder (säkerhetskoder)

  • Identitetskoden - används för legitimering vid inloggning i IT-system
  • Signeringskoden- används för att göra elektroniska underskrifter

PIN (Personal Identification Number) är ett numeriskt lösenord. Man kan inte välja bokstäver i PIN-koderna.

Det är samma PIN-kod för identifiering och det är samma PIN-kod för signering för samtliga certifikat som finns på e-tjänstekortet.

PUK-kod

PUK-koden (upplåsningskoden) används för att låsa upp ditt e-tjänstekort om du glömt dina
PIN-koder. PUK-koden består av åtta siffror. 

PIN- och PUK-kod skickas med brev till din folkbokföringsadress.

Förlust av PUK-kod

Vid förlust av PUK-kod beställs en ny. Det görs på LiU-kortsstationerna i Linköping eller Norrköping. Ny PUK-kod kostar 130 kronor.

Bild på PIN/PUK brevet

Värdehandlingar

E-tjänstekortet och kuvertet med PIN/PUK-koder är värdehandlingar och ska förvaras som sådana. Lämna aldrig e-tjänstekortet obevakat. Någon annan kan komma åt känsliga uppgifter med din legitimation. Håll dina PIN- och PUK-koder hemliga.

Byte av PIN-kod

Information om hur du ändrar PIN-koderna finns här.

Om du glömt din PIN-kod

Information om hur du låser upp PIN-koder med hjälp av PUK-koden finns här.