Region Östergötland

e-tjänstekort till utländska studenter

 

e-tjänstekort till utländska studenter utfärdas till de som har samordningsnummer eller utländsk folkbokföringsadress och därför inte har möjlighet att få ett ordinarie student e-tjänstekort. 

 

Dessa e-tjänstekort är giltiga i max 180 dagar eller studietidens längd. I de fall studietiden är längre än 180 dagar kan e-tjänstekortet omaktiveras.  Aktivering och omaktivering av dessa kort sker på LiU-korts-stationerna i Linköping och i Norrköping.

 

För information om LiU-kortstationernas öppettider, se studentwebben.

 

För att få hämta ut ditt e-tjänstekort måste du ha med dig någon av nedan giltiga ID-handlingar.

 

Godkända ID-handlingar:

Exempel på ej godkända ID-handlingar:

- Pass - Utländskt körkort

- Nationella ID-kortet utfärdat

   inom Schengenområdet

   Schengenländer

- Utländska ID-kort ej utfärdade
   inom Schengenområdet

 

Detta e-tjänstekort innehåller inte de privata funktioner som de ordinarie korten gör utan det kan enbart användas till VFU.  

 

Återlämning

När studietiden är slut ska e-tjänstekortet lämnas tillbaka till
LiU-kortstationerna för spärr och avregistrering.