Region Östergötland

Reservkort

 

Reservkort utfärdas då man har glömt eller förlorat sitt ordinarie student e-tjänstekort. Reservkort hämtas och aktiveras hos LiU-kortstationerna på Campus US och Campus Norrköping.

 

För att få ett reservkort aktiverat måste du ha med dig giltig ID-handling samt ditt LiU-kort. Utlämnandet tar ca 5 minuter.


Godkända ID-handlingar: Exempel på ej godkända ID-handlingar:
- Svenskt körkort - Utländskt pass
- Svenskt pass i vinröd bok - Utländskt körkort
- SIS-godkänd ID-handling - Utländskt ID-kort
- Nationella ID-kortet 
- Skatteverkets ID-kort 

 
OBS! Om du saknar godkänd ID-handling enl ovan bör något av dem införskaffas innan utkvittering av e-tjänstekortet kan ske.

 

Om orsaken till aktivering av reservkort är "glömt ordinarie student e-tjänstekort" är reservkortet giltigt i 10 dagar och om orsaken är "förlorat ordinarie student e-tjänstekort" är det giltigt i 30 dagar. I detta fall spärras och avregistreras även ordinarie student e-tjänstekort direkt. Om ett ordinarie student e-tjänstekort är förlorat ska studenten samtidigt be handläggarna på någon av LiU-kortstationerna om en nybeställning.


 

Reservkortet är ett engångskort och kan inte återanvändas. Reservkort innehåller inte de privata funktioner som de ordinarie korten gör utan det kan enbart användas till VFU. Personer som har skyddade personuppgifter kan inte få reservkort.

 

 

Återlämning

När certifikatet på reservkortet ej längre är giltigt eller när ordinarie e-tjänstekort hämtas ska reservkortet lämnas tillbaka till LiU-kortsstationerna för spärr och avregistrering.