Region Östergötland

Säker hantering av e-tjänstekort

Tänk på att ditt e-tjänstekort är en personlig värdehandling!

  • Lämna aldrig ditt e-tjänstekort åtkomligt för någon annan

  • Skydda alltid dina PIN- och PUK-koder

  • Förvara aldrig PIN- och PUK-koder på samma plats som ditt e-tjänstekort

  • Om du misstänker att någon annan känner till din PIN-kod ska du omedelbart ändra din PIN-kod

  • Lämna tillbaka ditt e-tjänstekort till någon av LiU-kortstationerna när du slutar dina studier, om det är något tekniskt fel på e-tjänstekortet eller om du har bytt namn.

 

Spärr av e-tjänstekort

 

Om du förlorar ditt e-tjänstekort ska du omedelbart spärra och förlustanmäla kortet.

Ring Region Östergötlands helpdesk som har öppet dygnet runt, telefonnummer 010-10 33 000