Landstinget i Östergötland

Diagnostikcentrum

 Mikroskopering, bild med MR-kamera, DNA-sträng

Diagnostikcentrum ansvarar för viktiga delar av medicinsk diagnostik till sjukvården i länet.

Inom Verksamhetsområde (VO) Laboratoriemedicin drivs kliniska laboratorier på länets sjukhus och vid de flesta vårdcentralerna i länet. På vårdcentralslaboratorierna erbjuds ett bassortiment av analyser och på sjukhuslaboratorierna ett större sortiment av analyser och tjänster.

Inom Verksamhetsområde (VO) Bild- och funktionsmedicin erbjuder röntgenklinikerna och Fysiologiska kliniken ViN ett brett utbud av metoder för bild- och funktionsdiagnostik. Ett antal olika behandlande åtgärder utförs också i samband med undersökning.Adress
Diagnostikcentrum
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Besöksadress

Diagnostikcentrum stab
Hälsans Hus
Ingång 14, plan 11
Universitetssjukhuset
Linköping

Telefon
010-103 00 00 (växel)

e-post
Diagnostikcentrum@regionostergotland.se