Landstinget i Östergötland

Klinisk farmakologi


Klinisk farmakologi 

Vårt övergripande uppdrag är att stödja vården i arbetet med att uppnå en effektiv, patientsäker och kostnadseffektiv  läkemedelsanvändning för alla.

Inom vår klinik finns ett fyrtiotal anställda som apotekare, läkare, sjuksköterskor, kemister, biologer och biomedicinska analytiker.

 Våra viktigaste verksamheter är:

 • Rådgivning, information och utbildning till sjukvården om användning och hantering av läkemedel genom t.ex. Läkemedelsinformationscentralen och Producentobunden läkemedelsinformation.

 • Koncentrationsmätningar av läkemedel för att ge underlag för individuell dosering, förklara toxiska symtom, utreda läkemedelsinteraktioner eller bedöma följsamhet till ordinerad behandling. 
   
 • Stödfunktioner för enkel och säker läkemedelsordination i Patientjournalen.  
   
 • Värdering av läkemedelseffekter och säkerhet för t.ex. Läkemedelskommittén och i nationella projekt för införande av nya läkemedel.
   
 • Kliniska apotekare inom vården för stöd vid läkemedelsgenomgångar och effektivt läkemedelsarbete på avdelningen.

 • Uppföljning av avvikelser vid användning av och biverkningar av läkemedel och på uppdrag av Läkemedelsverket sprida information om biverkningar och rapportering.

 • Klinisk prövning. Kontakta Joakim Alfredsson vid intresse att förlägga en studie vid KFÖ och Ylva Böttiger för kliniska prövningsenheten Klinisk farmakologi.

Patientinformation finns på 1177.se

 

 

 

 

Läkemedelsportalen

 

 

 

 

 

Besöksadress:
Klinisk farmakologi 
(Ingång 68)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping