Landstinget i Östergötland

Klinisk farmakologi


Information för vårdgivare


Klinisk farmakologi - Enhet för rationell läkemedelsanvändning

Vårt övergripande uppdrag är att arbeta med rationell läkemedelsanvändning inom Region Östergötland och syftet är att uppnå en effektiv, patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla.

Inom vår klinik finns ett tjugotal anställda som apotekare, läkare, sjuksköterskor, kemister och biomedicinsk analytiker.

 Våra viktigaste verksamheter är:

  • Rådgivning och information till sjukvården om läkemedelsanvändning
     
  • Stöd till Läkemedelskommittéverksamheten med t.ex. läkemedelsvärderingar
     
  • Arbete i projekt för att göra läkemedelsanvändningen mer rationell
     
  • Service för TDM (Therapeutic Drug Monitoring) dvs. terapistyrning och individuell dosering via koncentrationsmätningar av läkemedel för att ge underlag för individuell dosering, förklara toxiska symtom, utreda läkemedelsinteraktioner eller bedöma följsamhet till ordinerad behandling.  

Inom kliniken finns Läkemedelsverkets regionala biverkningsfunktion vars uppgift är att sprida information om biverkningar och andra oönskade effekter av läkemedelsbehandling och därmed bidra till prevention av läkemedelsbiverkningar.

Vid klinisk farmakologi finns även en klinisk prövningsenhet med GCP-utbildade forskningssjuksköterskor.
Kontakta Anders Helldén vid intresse att förlägga studie vid vår prövningsenhet.

Patientinformation finns på 1177.se

 

 

 

 

Läkemedelsportalen

 

 

 

 

 

Besöksadress:
Klinisk farmakologi 
(Ingång 68)
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping