Landstinget i Östergötland

LiLi

- Läkemedelsinformationscentralen i Linköping

 
När du inom sjukvården har frågeställningar kring läkemedel som du och dina arbetskamrater på er klinik inte kan lösa har du möjlighet att kontakta Läkemedelsinformationscentralen.

Vilka frågor svarar vi på?

 
Alla frågor kring läkemedel till exempel läkemedelsinteraktioner, biverkningar, utsättning, amning och graviditet, farmaceutiska frågor om innehåll och blandbarhet.
Vi förutsätter att du först konsulterat FASS eller bipacksedel och där inte lyckats hitta svaret på din fråga.

Vilka frågor svarar vi inte på?

 
LiLi svarar inte på frågor som kommer från allmänheten. Dessa frågor hänvisas till Läkemedelsverkets läkemedelsupplysning. 

   

Läkemedelswebben

 

SVELIC 

Sökverktyget för öppet publicerade utredningar (från de svenska läkemedels-informationscentralerna i samarbete med norska RELIS) finns på svelic.se.

 

Frågor kring läkemedelsbehandling

Privatpersoner med frågor
rörande sin läkemedelsbehandling
hänvisas till behandlande läkare eller till

Läkemedelsverkets läkemedelsupplysning
Telefon 0771-46 70 10
Öppet vardagar 08:00 – 18:00

 

Ställ en fråga

endast för sjukvårdspersonal

Telefon 010 – 103 33 23
Öppet vardagar 9:00 – 16:00


Skicka e-post till LiLi