Region Östergötland

Ledning och organisation

Ledning


Ylva Böttiger
Verksamhetschef Ylva Böttiger, överläkare, professor
073-9852556
Ylva.Bottiger@regionostergotland.se


Klinisk farmakologi - enhet för rationell och säker läkemedelsanvändning
verksamheter:

Laboratoriet Klinisk farmakologi 
Enhetschef Elias Ekvall
010-103 3906, 0724-626247
elias.ekvall@regionostergotland.se

 

Klinisk farmaci och konsultation 
Läkemedelsinformationscentralen (LiLi)
Tf Enhetschef Anna Björklund
010-104 24 31
anna.m.bjorklund@regionostergotland.se

 

Läkemedelvärdering och läkemedelssäkerhet 
Enhetschef Eva Malmberg, apotekare
010-103 4417, 070-2324034
eva.malmberg@regionostergotland.seKlinisk farmakologi FoU
Verksamhetschef Ylva Böttiger
073-9852556
Ylva.Bottiger@regionostergotland.se