Region Östergötland

Ledning och organisation

Ledning


Ylva Böttiger
Verksamhetschef Ylva Böttiger, överläkare, professor
Tele: 073-9852556
Ylva.Bottiger@regionostergotland.se

Klinisk farmakologi - enhet för rationell läkemedelsanvändning

 

Klinisk farmakologi - Enhet patientnära service

Enhetschef Anders Helldén, överläkare
Tel: 010-1031760, 070-2396322
anders.hellden@regionostergotland.se

 

Klinisk farmakologi - Enhet läkemedelsvärdering säkerhet

Enhetschef Eva Malmberg, apotekare
Tel: 010-103 4417, 072-7455083
eva.malmberg@regionostergotland.se