Region Östergötland

Klinisk genetik

Information för vårdgivare

Specialiteten klinisk genetik är både klinisk och laborativ. Här arbetar läkare, genetiska vägledare, sekreterare, biomedicinska analytiker och biologer/molekylärbiologer.

Verksamheten har sydöstra sjukvårdsregionen som upptagningsområde. Genetisk utredning och diagnostik utförs i samarbete med olika kliniker.
En viktig del inom verksamheten är forsknings- och utvecklingsarbete, både internt och externt.

Vid den kliniskt genetiska regionmottagningen utreds ärftliga sjukdomar och det ges även genetisk vägledning. Mottagningen inkluderar allmängenetik och två specialinriktningar; onkogenetik och kardiogenetik.

På laboratoriet utförs kromosomanalyser och molekylärgenetiska analyser. Det finns också möjlighet att förvara prover i en biobank.

De laboratorieremisser som används är följande:

Blodkromosomanalys - remiss

Prenataldiagnostik - remiss

Genetisk undersökning - mikroarray

Genetisk diagnostik – remiss 
 

PM - Genetisk utredning vid intrauterin fosterdöd


Patientinformation finns på 1177.se
för Klinisk genetik regionmottagning

DNA och kromosomer i en cell