Region Östergötland

Kontakter


Katarina Nyhammar
Verksamhetschef

katarina.nyhammar@regionostergotland.se
010-103 24 30

Pia Palmebäck
Enhetschef t.f. lab
Pia.Palmeback@regionostergotland.se
010-103 31 63
Jenny Råsander
Enhetschef t.f. mottagning
Jenny.Rasander@regionostergotland.se
010-103 30 47
Cecilia Gunnarsson
Medicinskt områdesansvarig läkare
Molekylär genetik, mottagningsverksamhet
Cecilia.Gunnarsson@regionostergotland.se
010-103 65 51

Klinisk genetik

Laboratoriemedicin i Östergötland