Region Östergötland

Kontakter

Maria Areblad
Verksamhetschef

Maria.Areblad@regionostergotland.se

010-103 03 94

Kjell Jönsson
Enhetschef t.f. lab
Kjell.Jonsson@regionostergotland.se
Erica Härnman
Enhetschef t.f. mottagning
Erica.Harnman@regionostergotland.se
010-103 05 11
Cecilia Gunnarsson
Medicinskt områdesansvarig läkare
Molekylär genetik, mottagningsverksamhet
Cecilia.Gunnarsson@regionostergotland.se
010-103 65 51


Klinisk genetik

Laboratoriemedicin i Östergötland