Landstinget i Östergötland

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Fotograf: Katja Kircher 

Information för vårdgivare


Klinisk immunologi och transfusionsmedicin erbjuder laboratorieservice och medicinsk kompetens inom följande områden:

• Blodgivning
• Beredning och utlämning av blodkomponenter
• Utredning inför transfusion av blodkomponenter
• Autoimmunitet
• Allergi
• HLA-typning
• Skörd och hantering av hematologiska stamceller
• Cellulär immunologi
• Immunbristutredning
• Aferesbehandlingar

Utöver rutinanalyser och undervisning bedrivs även forskning- och utvecklingsarbete i nära samarbete med Medicinska Fakulteten vid Linköpings Universitet.

Telefon till laboratoriet och jourhavande läkare dygnet runt

010-103 32 80 
----------------------------------------------------------------------

  Provtagningsanvisningar 

Kurs - Provtagning för blodgruppsserologisk undersökning
Kursen finns nu att söka i Kompetensportalen. För externa kunder som ej har tillgång till Kompetensportalen kontakta:
Helena Lindblom, helena.lindblom@regionostergotland.se
alt. Laila Håkansson, laila.hakansson@regionostergotland.se

Till sidan för laboratoriemedicin i Östergötland

Patientinformation finns på 1177.se